Bestyrelsen i DHV

Tekst

Vi er DHV Odenses bestyrelse. 

Bestyrelsen
File
Lasse Borup
51 56 32 63
File
René Jørgensen
22 98 79 59
JH
Jakob Hansen
JM
Jesper Mellmølle
21 74 72 91
TL
Thomas Lyø
27 50 33 88
VH
Viktor Harboe
42 28 81 78
File
Søren Stein Brinck
Formand
21 27 60 80
Suppleanter
DB
Dennis Borst
30 14 16 99
File
Jacob Skovgaard Jensen
40 37 27 31