Børnepolitik
VK Hjallese er en klub for alle børn uanset niveau og alder, men optagelsen af nye medlemmer begrænses dog af klubbens tildelte haltider. Vores målsætning med børneidræt er, at vi gerne vil udbrede kendskabet til volleyball, og at alle skal være velkomne og føle sig velkomne i klubben. Det er også VK Hjalleses politik, at klubbens ungdomshold skal have mulighed for at deltage i turneringer, der hvor de bor samt være til stævner rundt omkring i landet. Rent konkret vil klubben økonomisk stræbe efter, at det skal være muligt for alle at kunne deltage i turneringer og stævner uanset prisen på disse.

Til træning og kamp er det også klubben mål, at alle skal have mulighed for at deltage uanset deres niveau. Vi tilstræber også, at have progression i vores ungdomsafdeling fra kids op til ynglinge, men det skal dog altid være idealet at legen er i centrum og at alle kan lide at deltage.

Organisering
Vi mener i VK Hjallese, at det er vigtigt, at alle medlemmer føler et tilhørsforhold til klubben. Det er vigtigt, at man ved, at der er plads og mulighed for at give sig til kende. Derfor er det også vigtigt at ungdomsspillerne får mulighed for komme til orde i klubben. Vi har i VK Hjallese et ungdomsudvalg, som pt. består af alle ungdomstrænerne fra de respektive hold. Derudover ønsker vi, at udvide med både forældre og spillere fra holdene, for netop at være bredt repræsenteret i beslutninger i og omkring klubben. Vi vil også tilstræbe at danne et børneudvalg, hvor det er børnene som er de ordførende og beslutningstagende.

Vi har i VK Hjallese flere muligheder, hvor man som medlem, forældre eller interesseret kan give udtryk for forslag, ændringer eller ideer. Man kan finde kontaktinformation på denne hjemmeside

Vi har også i år genoptaget udgivelsen af vores klubblad: Koksmåtten, som efter flere år på hylden nu endelig igen udkommer 3-4 gange om året. I dette er der mulighed for at læse og indgive indlæg, om diverse relevante oplysninger i forbindelse med klubben og årets gang.

Vi har i VK Hjallese en fælles holdning blandt spillere og trænere om, at det er vigtigt at evaluere på træning, turnering, socialt samvær og årets gang . Derfor er det vigtigt i den daglige træning, at man som træner besidder overblik, og føler på stemningen blandt børnene. Det er vigtigt at spørge ind til deres holdning til opbygning og struktur, og i det hele taget at foretage en løbende evaluering.

Aktivt forældresamarbejde
Vi forventer som klub, hvor børnene kommer, at forældrene bakker op omkring deres børn og deres interesser. Det være sig fra tøjvask til kørsel til kampe. Vi vil også som klub bakke op omkring vores forældre, og skabe en god kontakt, hvor vi sammen kan skabe et godt miljø, som børnene kan færdes i. Et mål som ligger os nært er at opretholde et højt informationsniveau, så forældre og spillere hele tiden kan følge med i hvad der sker. Dette sker bl.a. gennem hjemmeside, avis, diverse skrivelser til forældrene, og gennem den løbende dialog i hallen.

Vi har et ønske om at oprette at forældrehold på motionsplan, hvor forældrene får mulighed for at møde hinanden i idrætten, og stifte bekendtskab med sporten og klubben.

Den gode voksne
Vi bestræber os på som klub, at vi udelukkende stiller trænere til rådighed, som har gennemgået trænerkurser som er relevante for de alderstrin/hold som man skal træne. Der kan dog være situationer, hvor kurser ikke hænger sammen med nystartede hold, hvor man som klub må være fleksibel.

Det er derfor vigtigt at den voksne besidder lysten, engagementet og tiden til at ville være sammen med børnene.

Det er også en vigtig kvalitet, at man som voksen/træner sikrer at børnene føler sig sikre og veltilpas ved såvel træning som kamp.

Vi tilstræber derfor, at vores trænere har pædagogisk erfaring enten fra egen profession, lang træner gerning eller via trænerkurser.

Aktivitetsniveau
Det er VK Hjallese politik, at alle skal have lige mulighed for at deltage i træning, turnering og stævner. VK Hjallese tilstræber at alle hold bliver tilmeldt turnering i nærområdet og prøver at deltage i stævner andetsteds i landet. Målet er at man uanset alder og færdighedsniveau har muligheden, og at man gennem volley oplever glæden ved sport, og mærker fællesskabet. Vi vil lægge vægt på at alle for lov til at deltage og alle føler, de er en del af fællesskabet.

Det fysiske miljø
Det er vigtigt for os, at sikkerheden er i top. Det søger vi ved at have uddannede og ansvarsfulde trænere, som ved, hvad de skal gøre i tilfælde af at en skade opstår.

Det er også vigtigt for os, at der er forskellige boldtyper til de forskellige alderstrin, og der er plads nok til træningen.