Volleyballklubben Hjallese har sine rødder helt tilbage i 1967, hvor lærer Knud Hansen og skolebetjent Karl Holm fra Hjalleseskolen stillede op med det første ungdoms volleyhold i FVBK's turnering. Efterhånden kom flere og flere spillere til, og i 1969 måtte Hjalleseskolen gå ind under DHG som en underafdeling, bl.a. fordi det var svært at skaffe tider til en ikke-decideret klub som Hjalleseskolen. DHG fik serveret 14 færdige volleyballhold på et fad, samt Knud Hansen som formand og Lars Fredskov som kasserer.

Der fulgte nogle gyldne år i DHG, hvor Hjalleseskolen selvfølgelig også var repræsenteret i toppen af skoleturneringerne, eftersom en stor del af spillerne fra DHG kom derfra. Hjalleseskolen vandt første Danmarksmesterskab til skolen i 1971.

Efter en træner uoverensstemmelse i DHG Volley i forsommeren 1973 stiftede Knud Hansen og Lars Fredskov Hjallese VK 73, nu kaldet VK Hjallese. Snart var medlemstallet oppe på 110 og træningen foregik under kummerlige forhold i Hjalleseskolens gymnastiksal de første par år, indtil klubben i 1975 fik tildelt træningstid i Rosengårdskolens hal.

I 1976 fratrådte Knud Hansen som formand, og året efter en af klubbens arbejdsheste, Anders Gruger. De næste 3 år var klubben mærket af savnet af de 2 personligheder, og antallet af hold gik ned, hvor det hele kulminerede i 1979/80, hvor klubben var inde i den største krise nogensinde.

Heldigvis formåede den tilbageblevne stifter, Lars Fredskov, at trække klubben ud af krisen, og allerede i 1980/81 var medlemstallet opadgående igen.

I midten af firserne satsede klubben stort, og tilgangen var også eksplosiv, især på ungdomssiden, som i 1987 udgjorde over halvdelen af VKH's medlemmer, nemlig 6 hold. I sæsonen 1986/87 rykkede 1. division herre i elite divisionen, og nu var VKH for alvor på landkortet.

Sæsonen efter bestod klubben af følgende hold: Elite Herre, 2. div. Damer, 3. div. Damer, 3. div. Herre, Dame Fynsserie, Herre Fynsserie, Herre Serie 1, Team Rossi (HS2), Herre Ynglinge, Dame Junior, Herre Junior, Drenge A og B og Mini'er, som alt i alt udgjorde ca. 190 medlemmer.

Efter sæsonen 1989/90 rykkede Elite Herre ned i 1. division, men klubben mistede ikke medlemmer af betydning, og fortsatte med et medlemstal mellem 130 og 180 de næste 5 sæsoner.

Fra ca. 1996 begyndte nedturen i dansk volleyball, hvor en nedgang på ca. 70% i årene der omkring var en realitet, og det var især mærkbart hos ungdommen.

VK Hjallese styrtdykkede fra et medlemstal på over 120 til ca. 25, og har i ca. 6 sæsoner bestået af 1 damehold og 1 herrehold, begge først i Fynsserien, senere i Danmarksserien, hvor de er nu. I sæsonen 1999/2000 skiftede klubben træningshal fra Rosengårdskolens hal til den nybyggede Hjallesehal.

Sammen med hal flytningen udviste nogle tidligere ungdomstrænere interesse for at opstarte ungdommen igen i VK Hjallese. Det lykkedes at starte et pige, drenge og mini hold op, og dette har på bare en sæson, 2001/2002, fordoblet klubbens medlemstal til ca. 50 medlemmer.

Indførelsen af det nye ungdomskoncept Kids Volley, der gør det lettere for unge spillere at få gang i volleyspillet, har sammen med mund-til-mund metoden betydet endnu mere fremgang for klubben. I sæsonen 2004/2005 er vi således cirka 100 aktive medlemmer - heraf omkring 60 ungdomsspillere.